Hevosenomistajataipaleen aikana meille on tulleet tutuiksi niin ruokinnan perusteet kuin se, että ponin ruokinnan suunnittelu voi olla erittäin monimutkaista, sillä vaihtoehtoja karkearehun tueksi löytyy kaurasta erilaisiin väki- ja täydennysrehuihin, mysleihin, yrtteihin, kivennäisiin, vitamiineihin, öljyihin ja jauheisiin… Vaihtoehtoja ponin ruokintaan tuntuu löytyvän loputtomiin ja toinen toistaan houkuttelevampia tuotekuvauksia saa lukea ruokasäkkien ja purnukoiden etiketeistä.
Ponit ovat kuitenkin yleensä varsin hyviä rehunkäyttäjiä, eli ne tulevat toimeen pienellä määrällä ravintoa ja saavat siitä riittävästi energiaa, kivennäisiä ja vitamiineja. Lihavuus ja kaviokuume ovat poneilla yleisiä elintasosairauksia, jotka kehittyvät usein hiljalleen liiallisen ruokinnan ja liian vähäisen liikunnan tuloksena, ja haasteen tähän tuo usein vielä se, että jotkut ponit tuntuvat lihovan pelkästä ruuan näkemisestä. Olemme pyrkineetkin pitämään Kanelin ruokinnan mahdollisimman luonnonmukaisena ja yksinkertaisena, sillä emme halua altistaa Kanelia metaboliselle oireyhtymälle, kaviokuumeelle tai ähkylle. Kanelin ruokinnan kulmakivenä on hyvälaatuinen, vähäsokerinen heinä, sekä lisäksi poni saa tarpeen mukaan väkirehua, lisäravinteita sekä tietysti raikasta vettä ja suolaa. Kesäaikana ponin asuessa meillä kotona on laidun kattanut Kanelin ravinnontarpeen ja tämän lisäksi ainoastaan kivennäinen on kuulunut ponin kesäruokavalioon. Koska Kaneli on 125-senttisenä huomattavasti esimerkiksi shetlanninponia isompi ja vähemmän alkukantainen rakenteeltaan, olemme päätyneet siihen ratkaisuun, että riittävän liikunnan ohella ja hyvässä lihavuuskunnossa (tähän pyritään jatkuvasti) pysyessään poni saa jatkaa laidunelämää kesäisin sekä syödä talvella heinän lisäksi väkirehua.
Jokaisen ponin ruokinnan suunnittelu on yksilökohtaista ja tässä on huomioitava esimerkiksi ponin ikä, koko, sukupuoli, rehunkäyttökyky ja käyttötarkoitus. Kasvavat varsat, nuoret ponit sekä aktiivisessa ratsastus- tai ravikäytössä olevat ponit tarvitsevat heinän lisäksi myös väkirehuja. Kaneli kääntyy vuodenvaihteessa kuusivuotiaaksi ja sen aikuispaino tulee arvioiden mukaan olemaan jossain reilun 300 kilon tienoilla. Orina Kanelin aineenvaihdunnan kanssa ei ollut mitään ongelmaa (oreilla on hieman  nopeampi aineenvaihdunta kuin tammoilla ja ruunilla), mutta ruunauksen myötä Kanelin aineenvaihdunta on selvästi hidastunut (ja ahneus kasvanut), minkä vuoksi riski lihomiseen ja sen myötä sairastumiseen on korkeampi. Tällä hetkellä Kaneli on varsin kevyellä, nuoren harrasteponin liikunnalla, mutta liikunnan määrä ja kuormittavuus lisääntyvät koko ajan rauhallista tahtia. Ponina Kanelilla on luontaisesti jonkin verran taipumusta lihomiseen, joten liikunnan tarkoitus onkin pitää Kaneli sopusuhtaisena ja saada siihen enemmän lihasta sekä tietysti kehittyä ratsuhommissa.
Näin syksyn tullen halusimme tarkistaa ja hienosäätää Kanelin ruokintaa. Tilasimme Hevostietokeskuksesta viikon jakson Hopti-ruokintasuunnitelmaohjelmaan, jolla voidaan laatia jokaiselle ponille optimaaliset ja yksilölliset, ruokintasuositusten mukaiset ruokintasuunnitelmat. Hopti laskee ponin ravintoaineiden tarpeen iän, painon, rehunkäyttökyvyn ja käyttötarkoituksen mukaan. Ohjelmalla onkin helppo tarkistaa, onko ponin tämänhetkinen ruokinta suositusten mukaista ja saako se riittävästi ravintoaineita. Ohjelma myös laskee myös ruokinnan kustannukset ja mikä parasta, ohjelma sisältää rehut ja niiden ravintoarvot jo valmiiksi, eli itse ei tarvitse näppäillä numeroita (ainoastaan oman heinän ravintoarvot täytyi syöttää rehuanalyysin pohjalta)! 
Viikon mittainen jakso Hoptiin maksoi 15 euroa, mikä oli mielestämme varsin kohtuullinen hinta ottaen huomioon, että laskelmat säilyvät Hoptissa kahden vuoden ajan. Kanelin vanhat ruokintasuunnitelmat löytyivätkin kätevästi Hoptista, joten ruokintasuunnitelmaa tehdessä pystyimme käyttämään vanhaa suunnitelmaa pohjana. Monet suosittelevat Hoptin tueksi esimerkiksi Ruokinnalla tuloksiin -kirjaa, mutta pärjäsimme oikein hyvin pelkillä Hoptin ja hevostietokeskusken ohjeilla.
Ennen Hoptin käyttöönottoa täytyi kuitenkin tehdä hieman esivalmisteluja:
  • Ponin perustiedot, eli ikä, rotu ja sukupuoli täytyi määritellä.
  • Ponin paino piti mitata/laskea ja lihavuuskunto määritellä. Kanelin aikuispaino tulee olemaan n.320kg ja ponin tämänhetkinen lihavuuskunto on hieman pullukka.
  • Ponin käyttömuoto ja työskentelyn raskaus täytyi myös määritellä. Vaihtoehtoina olivat siitoshevonen, varsa (0-3v) ja urheiluhevonen, joten määrittelimme Kanelin kohtalaisessa työssä olevaksi urheiluhevoseksi, sillä tätä suositeltiin Hoptin ohjeissa.
  • Ponin rehunkäyttökyky tuli arvioida. Vaihtoehtoina rehunkäyttökykyyn ovat hyvä, normaali, heikko. Ponina Kanelin rehunkäyttökyky on (erittäin) hyvä.
Laskuria käyttäessä kannattaa huomioida seuraavat seikat:
  • Ruuat syötetään laskuriin kilogrammoina, jouduimme esimerkiksi punnitsemaan, paljonko 3dl Racing Smartia painaa. Mittayksiköiden desi, litra, gramma ja kilo osaaminen kannattaa olla hanskassa, jotta muuntaminen onnistuu.
  • Laskurin käyttöön menee aikaa! Kanelin ruokinnan hienosäätämiseen käytettiin monta päivää, jotta ponille saataisiin mahdollisimman järkevä ja tarkoituksenmukainen ruokavalio.
  • Laskurin valikoimista löytyy yli tuhat rehua, ei siis kannata tyytyä ensimmäiseen tai ”ihan hyvään” rehuun, vaan kokeilla rauhassa erilaisia vaihtoehtoja.
  • Heinäanalyysi ei välttämättä kerro kaikkia heinän sisältämiä vitamiineja ja hivenaineita, eli ei hätää, jos laskurin tulos jää joidenkin näiden kohdalla ”vajaaksi”: poni saa tarvittavia ravintoaineita myös heinästä!
Mitä ruokintalaskuri sanoi Kanelin ruokinnasta
Kanelin ruokinta ei kokenut ruokintalaskurin myötä suuria muutoksia. Ruokavalion kulmakivi, heinä, säilyi määrältään entisenlaisena. Laskurin mukaan heinäannosta olisi vara nostaa vielä hieman, mutta on huomioitava, että ylimääräinen energia muuttuu helposti ylipainoksi, joten jäämme seuraamaan, olisiko karkearehun määrä syytä nostaa viidestä kilosta kuuteen kiloon, vai onko järkevämpää pysyä nykyisessä määrässä. Hoptin avulla saimme kuitenkin vahvistuksen sille, että Kanelin väkirehumäärää saa nostaa, eli Racing Smartin annoskokoa nostettiin. Lisäksi saimme varmistuksen sille, että chian siemenet, Tummy Saver ja Glucogard on laskettu sopivalla annostuksella ponin ruokavalioon. Ravintoaineet näyttäisivät olevan myös keskenään hyvässä tasapainossa ja mikä tärkeintä, sopivalla annostuksella. Ainoastaan lyysiinin määrä jäi vailinnaiseksi, joten päädyimme lisäämään Kanelin ruokintaan valkuaislisän.
Tiivistelmä Hoptin laskelmasta:
Energia (ME)
Kaneli saa heinästä lähes kaiken tarvitsemansa energian. Lisäenergiaa poni saa myös väkirehusta ja lisärehuista. Muuntokelpoisen energian määrää on vara nostaa vielä vähän, mikäli poni sitä näyttää tarvitsevan.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
Sulava raakavalkuainen (Srv) 
Tämä ylittyy hieman, sillä heinä ja väkirehu sisältävät molemmat valkuaista. Pieni ylitys ei onneksi haittaa, sen sijaan suositusten alle jääminen olisi haitallista.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
Magnesium (Mg)
Magnesiumia Kaneli saa suositusten mukaisesti. Magnesium vaikuttaa esimerkiksi ponin lihasten ja entsyymien toimintaan.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
Suola/Natrium (Na)
Suolan puute voi heikentää ponin suorituskykyä ja aiheuttaa väsymystä. Natriumia Kaneli saa väkirehusta sekä lisärehuista ja tämän lisäksi Kanelilla on käytössään suolakivi.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
Rauta (Fe)
Rautaa Kaneli saa hieman yli ruokintasuositusten, mutta ei haitallisen paljoa. Rautaa poni tarvitsee hapen kuljettamiseen elimistössä sekä soluhengitykseen.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
Kupari (Cu)
Kanelin kuparinsaanti on laskelman mukaan hyvällä tasolla, joten tähänkään ei tarvi tehdä muutoksia. Kupari vaikuttaa esimerkiksi hemoglobiiniin ja energia-aineenvaihdunnan toimintaan.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
A-vitamiini
A-vitamiini on yksi tärkeimmistä vitamiineista, ja se vaikuttaa muun muassa ponin vastustuskykyyn, näköaistiin ja lisääntymiskykyyn. A-vitamiinia Kaneli saa hieman yli suositusten, mutta pienestä ylityksestä ei ole haittaa.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
D-vitamiini
D-vitamiini vaikuttaa ponin luuston kehitykseen ja luun kestävyyteen, ja Kanelilla D-vitamiinin saanti onkin erittäin hyvällä tasolla.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
E-vitamiini 
E-vitamiini vaikuttaa ponin lihaksistoon ja hemoglobiiniin. E-vitamiinia Kaneli saa yli suositusten, mutta ”yliannostuksesta” ei onneksi ole haittaa.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
B1-vitamiini
B1-vitamiinia tarvitaan hiilihydraateista saadun energian käyttämiseen. B1-vitamiinin puutosoireita ponilla ovat huono palautuminen rasituksesta sekä sen myötä lihasten kipeytyminen. B1-vitaminin saanti on Kanelilla hyvin hanskassa.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
B2-vitamiini
B2 -vitamiinin tehtävä on solujen energia-aineenvaihdunnassa. Riittävä B2-vitamiinin saanti on hyväksi ponin karvapeitteelle, kavioille ja lihaksille. B2-vitamiinia Kaneli saa oikein hyvin. 
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
Sinkki (Zn)
Sinkkiä Kaneli saa laskelman mukaan hieman yli suositusten, mutta sinkki-kupari tasapaino on silti hyvässä suhteessa. Liian heikko sinkin saanti voisi aiheuttaa kasvun hidastumista, karvapeitteen ja kavioiden haurastumista sekä ruokahalun heikentymistä.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
Kalsium ja Fosfori (Ca ja P)
Kalsiumin ja fosforin tulee olla ruokinnassa oikeassa suhteessa, 1,2-1,8:1 välillä. Laskurin mukaan Kanelin kalsium-fostori -suhde on viitealueella.  Kalsium ja fosfori vaikuttavat esimerkiksi luustoon ja lihaksistoon, joten niiden puutos aiheuttaa esimerkiksi luuston haurastumista ja pahimmassa tapauksessa murtumia.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
Mangaani (Mn)
Mangaania on normaalirehuissa sopivasti, joten tämän puutetta esiinyy Hopti-laskurin mukaan harvoin. Kanelin kohdalla sattuu tietysti se poikkeus, eli ponin mangaaninsaanti on puutteellista. Mangaani vaikuttaa mm. nivelruston muodostukseen sekä energia-aineenvaihduntaan. Kanelilla mangaaninsaanti on laskurin mukaan oikein hyvällä tasolla.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
Lysiini (Lys)
Lysiini on välttämätön aminohappo. Kanelilla lysiinin saanti jää laskelman mukaan vajaaksi, joten lisäämme Kanelin ruokintaan valkuaislisän.
Saantisuositusten täyttyminen: 👎
Kalium (K)
Kaliumia Kaneli saa reilusti yli saantisuositusten, sillä heinän kaliumpitoisuus on valtava. ”Liiallisesta” kaliumin saannista ei kuitenkaan ole haittaa, sillä ylimääräinen kalium ei varastoidu elimistöön, vaan poistuu virtsan mukana, kunhan raikasta juomavettä on riittävästi saatavilla.
Saantisuositusten täyttyminen: 👍
Hoptin käyttö on helppoa ja hauskaa (uskokaa tai älkää) ja Kanelin ruokinta näytti olevan pääosin kunnossa.  Ruokintalaskuri on mielestämme erittäin hyvä apuri ponin ruokinnan tarkastamiseen ja hienosäätämiseen sitä entistä paremmaksi. Seuraavassa ruokinta-aiheisessa postauksessa kerrommekin sitten enemmän Kanelin ruuista.
Oletteko käyttäneet Hoptia teidän ponien (ja hevosten) ruokintalaskelmien tekemiseen?
Mitä piditte laskurin käytöstä?
Yllättivätkö tulokset?