Kaneli on ensimmäinen kokonaan itse kouluttamamme poni. Ennen Kanelia olemme saaneet olla mukana usean varsan ja nuoren, niin ratsun kuin ravurin, koulutuksen eri vaiheissa, joten olimme ehtineet kerryttää tietoa ja taitoja jo ennen päätöstä kouluttaa poni kokonaan itse, ilman kenenkään apua. Varsinkin alkutaipale villiponina eläneen vauva-Kanelin kanssa oli kivinen, mutta hevosmiestaidoilla ja maalaisjärjellä pärjäsi pitkälle. Nyt Kaneli on (meille) mitä parhain ja fiksuin nelivuotias, ja ajattelimme jakaa täällä blogissa muutaman seikan, joihin kiinnitämme erityistä huomiota  ponin kanssa työskennellessä ja sitä kouluttaessa. 

2016 – Meille saavuttuaan Kaneli alkoi ensimmäisenä opetella ihmisen luo tulemista ja talutettavana oloa. 
Kanelin emä oli meillä myös ylläpidossa, mutta lähti takaisin omistajalleen, kun saimme Kanelin vierotettua.

2016 – Muutaman talutusharjoituksen jälkeen Kaneli hoksasi, että narun päässä kulkeminen on hauskaa ja palkitsevaa!


Turvallisuus
Kaneli on ollut pikkuvarsasta asti rohkea ja nopeasti oppiva tapaus, joka ei ole turhia säikkynyt. Kuitenkin sen kanssa varauduttu aina mahdollisiin vaaratilanteisiin, joita voi sattua harjoituksissa.  Varsinkin uusissa tilanteissa, jotka usein vielä tulevat yllättäen, nuori poni voi käyttäytyä arvaamattomasti. Esimerkiksi maastoon lähtiessämme pyrimme minimoimaan riskit onnettomuuksiin käyttämällä asianmukaisia varusteita ja pohtimalla ennakkoon, kuinka toimia erilaisissa ongelmatilanteissa. 

Kanelin kanssa käytämmekin kypärää aina ajaessa ja vieraaseen paikkaan lähdettäessä. Tämän lisäksi käsissä on aina hanskat siltä varalta, että poni päättää ottaa spurtit taluttaessa tai juoksuttaessa. Turvavarusteita on myös ponilla: ajaessa sekki ja potkuremmi estävät innostuksesta johtuvat pukit (potkuremmiä käyttäessä ponin jalat eivät myöskään pääse jumittumaan potkaistessa aisan päälle tai osumaan ohjastajaan). Panostamalla turvallisuuteen ja olemalla mieluummin aavistuksen liian varovaisia kuin tyhmänrohkeita, olemme välttäneet Kanelin kanssa monta läheltä piti -tilannetta!


2016 – Kaneli oppi lähes heti meille tultuaan, että laitumellakin kannattaa tulla ihmistä vastaan
 – luvassa on jotain palkitsevaa!


Myönteiset kokemukset

Mitä enemmän nuori poni kokee (ja näkee) positiivisia asioita, sitä rohkeampi siitä tulee. Nuorta ponia ei koskaan kannata laittaa tilanteeseen, jossa se ei osaa toimia tai jossa se epäonnistuu. Esimerkiksi Kaneli pelkäsi yksivuotiaana aitauksen keskelle vietyä pressua, jonka päältä halusimme opettaa ponin kulkemaan. Emme voineet vaatia Kanelia oitis kävelemään pressun päältä, vaan se täytyi tutustuttaa pressuun pienten onnistumisten kautta. Kun Kaneli uskalsi lähestyä pressua kanssamme, kehuimme ja palkitsimme ponia. Pian Kanelilla olikin jo riittävästi itseluottamusta pressun yli kulkemiseen sekä myös pressun ali kulkemiseen! 

Ponille kannattaa asettaa tehtäviä, joita on helppo harjoitella myös maasta käsin ja vasta tämän jälkeen ajaen tai ratsain. Vieraissa paikoissa ja uusissa tilanteissa nuorta ponia kannattaa kehua paljon, jotta se oppii, että hyvästä käytöksestä jännittävissä tilanteissa palkitaan = uudet paikat ja asiat ovat kivoja. Muutoinkin ponia kannattaa kehua mahdollisimman paljon iästä riippumatta!

2016 – Uusien asioiden opetteluun auttoi myös emän hyvä esimerkki. 
Kanelin emä oli ehkä maailman tasaisin ja lempein poni.

Luottamus

Luottavaisen ponin kanssa työskentely on helpompaa kuin säikyn ja pelkäävän. Avaimia luottamuksen rakentamiseen ovat johdonmukaisuus, ponin reilu kohtelu sekä runsas kehuminen. Hyvän luottamuksen luominen poniin syntyy yhdistelmästä kärsivällisyyttä, toistoja ja selkeitä ohjeita. Maltin menettäminen ja liian rajut otteet sen sijaan vähentävät luottamusta. 

Kanelin kohdalla myös liian kokematon käsittelijä on ponin mielestä epäluotettava. Kanelin (epä)luottamus käsittelijää kohtaan onkin havaittavissa välittömästi: uusia ihmisiä testataan näykkimällä ja possuilemalla, mutta tuttujen ja luotettavien ihmisten kanssa käytös on hyvää. Kaneli ei siis possuile ilkeyttään, vaan pyrkii ottamaan tilanteen haltuun, sillä se ei luota keneen tahansa. Luottavaisen nuoren kanssa onkin helppo tehdä töitä. Kun esimerkiksi Kaneli itse on epävarma jostain uudesta asiasta, se tekee silti niin kuin pyydetään, sillä se luottaa meihin ja tietää, ettemme pyytäisi siltä mitään vaarallista.

2016 – Vieroituksen jälkeen Kaneli ei paljoa stressannut: 
vaikka emä lähti takaisin kotiin, Kaneli jäi tyytyväisenä uusien omistajien luo.


Ajankäyttö ja toistot

Nuoren ponin kanssa ei kannata pitää turhaa kiirettä: nuoren keskittymiskyky herpaantuu helposti ja nuori poni väsyy nopeammin, joten harjoitukset kannattaa pitää lyhyinä. Harjoittelun pitää kuitenkin olla säännöllistä ja jokainen kerta tulee lopettaa onnistumiseen. Nuoren kanssa tehty pohjatyö on ponin koko elinikäisen koulutuksen kivijalka, eli varsa- ja nuoruusajan puuhat vaikuttavat poniin koko sen eliniän. Pohjatyöt on siis tärkeää tehdä huolella ja kiirehtimättä. 

Vaikka Kaneli oppii nopeasti, harjoittelemme sen kanssa silti perusasioita tehden lyhyitä ja onnistumiseen päättyviä toistoja, jotka vahvistavat ponin käsitystä siitä, että hyvin käyttäytyminen ja ohjeiden noudattaminen on palkitsevaa. Uusiin ja hankalampiin asioihin tutustuminen on myös helpompaa, kun perusasiat ovat hallussa. Ponin kanssa kannattaa muutenkin viettää aikaa muutoinkin ratsastamalla tai ajamalla: hoitaminen, rapsutteluja muu seurustelu parantavat ihmisen ja ponin välistä suhdetta.

Tyytyväisen ponin kanssa on helppo työskennellä